Výsledky voleb do AS HAMU
na období 2024-2027

 

pedagogickÁ komorA

Podle Volebního řádu AS HAMU volební komise v případě rovnosti hlasů je povinna hlasovat o jejich pořadí losem. Komise proto hlasovala o pořadí v pedagogické komoře. 
Výsledkem je složení pedagogické komory AS HAMU: 
 

Pořadí Jméno Katedra Hlasy
1. Ondřej Urban Katedra zvukové tvorby a hudební režie 147
2. Noemi Zárubová OHTD 112
3. Ivo Kahánek Katedra klávesových nástrojů 109
4. Lukáš Klánský Katedra klávesových nástrojů 108
5. Daniel Mikolášek Katedra bicích nástrojů 104
6. Michal Kaňka Katedra strunných nástrojů 95
7. Michal Rataj Katedra skladby 95
8. Bohumíra Eliášová Katedra tance 92
       
 

DALŠÍ POŘADÍ – NÁHRADNÍCI

   
9. Vít Havlíček OHTD 82
10. Marek Šulc Katedra hudební produkce 80
11. Iva Oplištilová Katedra teorie 76
12. Věra Ondrašíková Katedra nonverbálního divadla 72
13. Štěpánka Havlíčková Balcarová Katedra jazzové hudby 67
14. Ivan Kusnjer Katedra zpěvu a operní režie 67
15. Karel Untermüller Katedra strunných nástrojů 63
16. Marie Vrbatová Fričová Katedra tance 60
17. Petr Saidl Katedra strunných nástrojů 46
18. Natalia Melnik Katedra zpěvu a operní režie 40
19. Helena Kaupová Katedra zpěvu a operní režie 40

 

 

STUDENTI

5. místo obsadí Jan Razima, zástupce za Taneční část s počtem bodů 62. 
Důvodem je, že každá z částí senátu musí být v obou komorách zastoupena minimálně jedním kandidátem, pokud za ni někdo kandidoval a obdržel alespoň jeden hlas. Zbylá místa v příslušných komorách AS HAMU budou dále obsazena kandidáty podle nejvyššího počtu hlasů. Tzn. že Jakub Nekvasil s počtem 70 bodů obsadí 6. místo v celkovém pořadí a posouvá se do náhradníků. 
 
Podle Volebního řádu AS HAMU volební komise v případě rovnosti hlasů je povinna hlasovat o jejich pořadí losem. Komise proto hlasovala o pořadí ve studentské komoře. 
Výsledkem je složení studentské komory AS HAMU: 
 

Pořadí Jméno Obor Hlasy
1. Natálie Toperczerová housle 86
2. Haštal Hapka skladba 83
3. Daniel Matejča housle 82
4. Martin Bělohlávek hudební produkce, zpěv 75
5. Jan Razima taneční umění a nonverbální divadlo 62
       
 

DALŠÍ POŘADÍ – NÁHRADNÍCI

   
6. Jakub Nekvasil hudební produkce 70
7. Blanka Konvalinková hudební produkce 66
8. Pavol Praženica klavír 65
9. Anna Gaálová klavír 61
10. Martina Hajdyla Lacová taneční umění a nonverbální divadlo 55
11. Alfred Habermann varhany 54
12. Sarah Jedličková zvuková tvorba a hudební režie 54
13. Jiří Stivín interpretace a teorie interpretace 52
14. Michaela Dzurovčínová choreografie 50
15. Samuel Loj choreografie 46
16. Daniel Boura klavír 44
17. Blanka Šindelářová bicí nástroje 42
18. Nela Štarková pedagogika tance 41
19. Tim Kadlec flétna 40
20. Matěj Altman zpěv 40
21. Jakub Pešek nonverbální divadlo 34
22. Monika Šnorbertová varhany 31
23. Petr Hora skladba 28
24. Magdalena Srnková varhany 20
25.  Štěpán Kurz fagot 19