Komise pro vnitřní hodnocení HAMU

Koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti na fakultě, ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací a vypracovává souhrnnou zprávu hodnocení kvality. Může působit jako poradní orgán Rady a Umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na nové akreditace studijních programů nebo reakreditace stávajících.

Jmenovací období členů KVH

prof. Ivan Klánský – předseda – 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
doc. Mgr. Mahulena Křenková – 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
prof. Vlastimil Mareš – 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
MgA. Jan Dušek, Ph.D. – 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D. – 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D. 18.10.2017 – 18.10.2023 (zasedání RVH)
Mgr. Martin Rudovský – 23.2.2021 – 23.2.2025 (RVH per rollam)
MgA. Lukáš Klánský – 18.10.2017 – 30.9.2020 (zasedání RVH) – ukončil studium
BcA. Vilém Petras – 8.10.2020 – 30.9.2021 (zasedání RVH) - ukončil studium
Haštal Hapka -  1.11.2021 - 1.11.2026

 

Zápisy ze zasedání KVH