Komise pro vnitřní hodnocení HAMU

Koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti na fakultě, ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací a vypracovává souhrnnou zprávu hodnocení kvality. Může působit jako poradní orgán Rady a Umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na nové akreditace studijních programů nebo reakreditace stávajících.

Předseda

MgA. Jan DUŠEK, Ph.D.

od 3.11.2023 do 2.11.2028
E-mail: j.dusek@hamu.cz
Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: dle dohody Detail osoby
Foto

Členové

BcA. Haštal Hapka

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Michal KAŇKA

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Úřední hodiny: po předchozí domluvě telefonem nebo emailem: mkanka.cello@gmail.com Detail osoby
Foto

prof. Ivan KLÁNSKÝ

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Telefon: 234 244 102 Úřední hodiny: Dle dohody emailem / telefonicky Detail osoby
Foto

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto

Martin RUDOVSKÝ

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Detail osoby
Foto

MgA. Marek ŠULC

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Telefon: 234 244 143 Detail osoby
Foto

doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

od 3.11.2023 do 2.11.2028 Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto

 

 

Zápisy ze zasedání KVH