POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HAMU DNE 13. 5. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

ve čtvrtek 13. května 2021 od 9:30 hod. kombinovanou formou, tzn. že prezenčně v zasedačce HAMU a online na tomto odkazu Klikněte sem a připojte se ke schůzce

Jednání akademického senátu je veřejné. 

Program:
1)    Schválení navrženého programu
2)    Ustavení pracovní skupiny pro řešení záležitostí ekonomického charakteru
3)    Úprava vyhlášky děkana 19/2020 k přijímacímu řízení do NMgr. studia v akad roce 2021/2022 - úprava termínu přijímacích zkoušek 
4)    Projednání akreditačních spisů
    a/ NMgr. SP Taneční věda
    b/ NMgr. SP Choreografie
    c/ NMgr. SP Nonverbální divadlo
    d/ NMgr. SP Klávesové nástroje
5)    Host prod. Adam Halaš, seznámení s PR strategií fakulty
6)    Různé a dotazy hostů

30. dubna 2021