POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU HAMU DNE 17. 10. 2019

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

ve čtvrtek 17. října 2019 od 10 hod v Orchestrálním sále HAMU.

 

Na jednání jsou k jednotlivým bodům přizváni hosté, viz upřesnění u každého bodu

 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání žádosti o akreditaci studijního programu Hudební Teorie se dvěma specializacemi, jako hosté pozváni prof. Bezděk, prof. Štilec, prof. Janeček a Mgr. Hronková
  3. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení do Mgr. studijního programu Hudební teorie se dvěma specializacemi
  4. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu do všech studijních oborů HAMU pro akademický rok 2020/2021, jako host pozván prof. Mareš 
  5. Různé a dotazy hostů

 

8. října 2019