Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webProděkani, tajemník fakulty

Proděkani

prof. Vlastimil MAREŠ

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135
Detail osoby

doc. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188, +420 602886889

Konzultační hodiny:
Ut-St 12:00-15:00
Detail osoby

MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby

 

 

Tajemník

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana dle § 32 odst.1 zákona. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
 

Ing. Dagmar HALENKA

tajemnice fakulty

E-mail: dagmar.halenka@hamu.cz
Telefon: 234 244 103
Detail osoby