Proděkani

prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost Telefon: 234 244 135 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem. Detail osoby
Foto

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností Telefon: 234 244 133, 234 244 189 Úřední hodiny: Po předchozí domluvě Detail osoby
Foto

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

proděkanka pro vědu,výzkum a inovace,mezinárodní vztahy a lidskou důstojnost a rovné zacházení Telefon: 234 244 169 Detail osoby
Foto

Tajemník fakulty

Mgr. Karel STRNAD

Tajemník fakulty Telefon: 234 244 103 Detail osoby
Foto

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana dle § 32 odst.1 zákona. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.