Proděkani

prof. Vlastimil Mareš

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135
Detail osoby
FOTO prof. Vlastimil MAREŠ

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan pro pedagogické záležitosti, vědu, výzkum, inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: irvin.venys@hamu.cz
Telefon: 234 244 133
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Irvin VENYŠ, Ph.D.

 

 

Tajemník fakulty

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana dle § 32 odst.1 zákona. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
 

Ing. Jolana Krotilová

tajemnice fakulty

E-mail: jolana.krotilova@hamu.cz
Telefon: 234 244 103
Detail osoby
FOTO Ing. Jolana KROTILOVÁ