Proděkani

prof. MgA. Leoš Čepický

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: leos.cepicky@hamu.cz
Telefon: 234 244 135

Konzultační hodiny:
Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

proděkanka pro vědu, výzkum a inovace, mezinárodní vztahy

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

 

 

Tajemník fakulty

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana dle § 32 odst.1 zákona. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.
 

Ing. Jolana Krotilová

tajemnice fakulty

E-mail: jolana.krotilova@hamu.cz
Telefon: 234 244 103, ['777 453 553']
Detail osoby
FOTO Ing. Jolana KROTILOVÁ


.