Umělecká rada

Jmenování členů Umělecké rady HAMU (dále též „UR HAMU“) a její působnost je vymezena § 29 zákona a Jednacím řádem UR HAMU. Děkan je předsedou UR HAMU a určuje počet jejích ostatních členů. Děkan může jmenovat stálé hosty a emeritní členy UR HAMU.

Funkční období ostatních členů UR HAMU je ve smyslu § 29 odst. 1 zákona shodné s funkčním obdobím děkana.
 

Složení Umělecké rady - od 1.2.2022

Externí členové

<h3>Vlastimil Harapes</h3>

Vlastimil Harapes

<h3>MgA. Petr Čech, ArtD.</h3>

MgA. Petr Čech, ArtD.

<h3>Mgr. Filip Magram</h3>

Mgr. Filip Magram

<h3>prof. MgA. Jindřich Petráš</h3>

prof. MgA. Jindřich Petráš

<h3>Jiří Teml</h3>

Jiří Teml

<h3>prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.</h3>

prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.

<h3>Ing. Daniel Sobotka</h3>

Ing. Daniel Sobotka

<h3>MgA. Jan Simon</h3>

MgA. Jan Simon

<h3>prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.</h3>

prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.