Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webUmělecká rada

Jmenování členů Umělecké rady HAMU (dále též „UR HAMU“) a její působnost je vymezena § 29 zákona a Jednacím řádem UR HAMU. Děkan je předsedou UR HAMU a určuje počet jejích ostatních členů. Děkan může jmenovat stálé hosty a emeritní členy UR HAMU.

Funkční období ostatních členů UR HAMU je ve smyslu § 29 odst. 1 zákona shodné s funkčním obdobím děkana.
 

Složení Umělecké rady - od 1.2.2018

ČLENOVÉ MIMO AKADEMICKOU OBEC AMU

Vlastimil Harapes

Václav Hudeček

Mgr. Filip Magram

prof. MgA. Jindřich Petráš

Jiří Teml

Mgr. Pavel Trojan

Ing. Daniel Sobotka


Emeritní členové

prof. Božena Brodská

prof. Ivanka Kubicová

Libor Pešek


Zasedání Umělecké rady