Umělecká rada

Jmenování členů Umělecké rady HAMU (dále též „UR HAMU“) a její působnost je vymezena § 29 zákona a Jednacím řádem UR HAMU. Děkan je předsedou UR HAMU a určuje počet jejích ostatních členů. Děkan může jmenovat stálé hosty a emeritní členy UR HAMU.

Funkční období ostatních členů UR HAMU je ve smyslu § 29 odst. 1 zákona shodné s funkčním obdobím děkana.
 

Složení Umělecké rady - od 1.2.2018

EXTERNÍ ČLENOVÉ

Bez obrázku

Vlastimil Harapes

Bez obrázku

Václav Hudeček

Bez obrázku

Mgr. Filip Magram

Bez obrázku

prof. MgA. Jindřich Petráš

Bez obrázku

Jiří Teml

Bez obrázku

Mgr. Pavel Trojan

Bez obrázku

Ing. Daniel Sobotka


EMERITNÍ ČLENOVÉ

Bez obrázku

prof. Ivanka Kubicová

Bez obrázku

Libor PEŠEK


Zasedání Umělecké rady


.