INFO

Veškeré další potřebné informace najdete na stránce
Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

JAK SE VYHNOUT PLAGIÁTORSVÍ


"Plagiátorství je využití (myšlenek, obsahu nebo struktury) jiného díla bez řádného uvedení odkazu na zdroj k získání určité výhody tam, kde se očekává původní dílo." (Foltýnek 2020, str. 9; Foltýnek et al. 2019, str. 7-8)

V praxi to znamená, že všechny zdroje, ať už textové či netextové, musíte ve své písemné práci přiznat a uvést ve správné citaci. Přečtěte si několik základních bodů, které vám pomohou rychle se zorientovat v tom, kdy může hrozit plagiátorství a jak mu jde jednoduše předejít. Co je dobré si pamatovat?

1. Jak vznikne plagiát

K plagiátorství dojde, když citujete cizí myšlenku nebo dílo, a přitom neodkážete na citovaný zdroj. Plagiát ale vznikne i tak, že sice na zdroj odkážete, ale špatně. Takže k plagiátorství může dojít i neúmyslně, z neznalosti.

2. Co je potřeba citovat

Uvést zdroj (citaci) je nutné nejen u převzatého textu, myšlenky, ale i obrázku, fotografie, grafu apod. K citování tzv. netextových zdrojů byla vyvořena speciální příručka (zde je volně ke stažení).

3. Jak má vypadat citace

Citace jednoznačně identifikuje použitý zdroj a jsou v ní uvedeny všechny základní informace: autor, název, číslo strany apod.

4. Pomocníci při citování

Využívejte webové stránky, které za vás citaci vytvoří automaticky (např. Citace.com a Generátor citací). Získáte tím jistotu, že všechny citace budete mít uvedené správně a v jednotné formě.

5. Jak parafrázovat cizí myšlenku

Někdy necitujeme původního autora slovo od slova, ale použijeme vlastní formulaci (parafrázi). Přesto je potřeba uvést zdroj, aby bylo jasné, které myšlenky jsou naše a které cizí. Přímá citace je v uvozovkách, parafrázuje se bez uvozovek.

6. Pozor na tzv. autoplagiátorství

Pokud jste již odevzdali nějaký text v rámci jiného předmětu, není možné jej v plném rozsahu použít znova. Své vlastní dílo využít můžete, ale musíte na něj odkázat.

7. Když pracujete v týmu

Jestliže na vašem textu (článku, studii) pracovali i kolegové, je nutné je uvést jako spoluautory.

8. Plagiát je většinou odhalen

K odhalování plagiátů slouží tzv. „antiplagiátorské programy“. AMU využívá pro kontrolu závěrečných prací systém Theses.cz, který shromažďuje závěrečné práce 61 vysokoškolských institucí v ČR. Při zjištění plagiátorství může dojít až k odnětí titulu (i zpětně do tří let od absolvování).

9. Sledujte webové stránky knihovny

Pro vyhledávání a správné používání zdrojů využívejte informace na stránkách knihovny. Nabízíme školení pro práci s elektronickými zdroji (online databáze). Individuální konzultace jsou možné jen po předchozí domluvě.

10. Užitečné odkazy

Rady a užitečné návody:
▪ Etický kodex AMU, zejména část III.
▪ Akademická etika
▪ Ke stažení – příručky o plagiátorství – Příručka pro studenty, Příručka pro akademické pracovníkyPrůvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správněJak předcházet psaní prací na zakázku