Kyliánův taneční archív (KTA)

Kyliánova videotéka , kterou byli badatelé zvyklí navštěvovat v Institutu umění – Divadelním ústavu, v Celetné 17 na Starém městě pražském, se přestěhovala do nových prostor.

Od 1. října 2012 zahájila provoz v knihovně HAMU, Malostranské náměstí 13, Malá Strana - Praha

Tato knihovna je veřejně přístupná.

Studenty katedry tance bych ráda upozornila, že do knihovny HAMU byly přemístěny i knižní tituly a videozáznamy z bývalé příruční knihovny KT HAMU. Fondy, které na katedře zůstávají, jsou od nynějška určeny pouze pedagogům pro využití ve výuce. Vše ostatní je vám kdykoliv k dispozici v knihovně HAMU!

Co se změnilo?

Kyliánova videotéka se stala základem nově vzniklého oddělení pro studium tance. Zároveň s přesunem značně rozšířila nabídku služeb, kterou mohou badatelé využít a v souvislosti s touto změnou dostala též nová název:

Kyliánův taneční archív (KTA) – Kylian Dance Archive (KDA)

Kromě rozsáhlé sbírky videozáznamů, která byla badatelům k dispozici již dříve, je nyní možné využívat i další fondy:

Videofond – okolo 3 650 záznamů na DVD a HDD (prezenčně)

Knihy -  více než 3 830 českých a zahraničních titulů:

- dějiny tance a baletu (knihy, učebnice a skripta)
- odborná taneční literatura (z oborů taneční věda, obecná a taneční estetika, etnografie, sociologie a další)
- taneční techniky a metodiky oborů klasický moderní a lidový tanec
- rytmicky pohybová a taneční výchova dětí a mládeže
- popisy a chorologické a notové záznamy tanců
- libreta baletů
- biografie tvůrců a interpretů v oblasti tance
- profilové publikace o souborech a divadlech
- knihy fotografií a kreseb

Přes 3 500 knih z tohoto fondu je přístupno absenčně , zbytek pak prezenční formou.

Časopisy – kolem 114 titulů našich i zahraničních periodik (např. Taneční listy, Taneční sezóna, Taneční zóna, Taneční rozhledy, Pam-Pam, Dancing Time,Divadlo, Jeviště, Dance and Dancers, Dance Magazine, Les Saisons de la Danse, About the House, Ballet International, Tanzarchiv, Tanzdrama, Dance Australia, Carnet a mnohé další)

(prezenčně)

Programy českých a zahraničních divadel, přehlídky a festivaly, plakáty (prezenčně)

Divadelní ročenky, soupisy repertoárů (prezenčně)

Prezenčně jsou badatelům k dispozici i některé další materiály, jako rukopisy, korespondence, osobní dokumenty, fotografie a další archivní materiály:

Například:
- archív choreografa Jiřího Kyliána
- archív tanečnice Markéty Kyliánové (Rita-Rita)
- archív choreografa Jana Hartmanna
- archív tanečníka a sběratele Stanislava Buzka včetně části jeho rozsáhlé sbírky
- archív prof. Boženy Brodské
- archív paní Elmarity Divíškové
- archív choreografa a šéfa baletu ND Jiřího Němečka
- archív choreografky a pedagožky Jiřiny Mlíkovské
- archív docentky Evy Kröschlové a choreografky Jarmily Kröschlové a další.

 

Otevírací doba:

V současné době se otvírací doba Kyliánova tanečního archívu řídí vnitřními hygienickými a organizačními předpisy HAMU zde :

Konzultační hodiny pro obor tanec a pohybové divadlo :

V současné době lze konzultace dohodnout telefonicky nebo online na telefonních číslech: 234 244 193, nebo 604 236 517

Jak se k nám dostanete?

Knihovna HAMU sídlí na Malostranském náměstí v čísle 13, Praha 1, Malá Strana
MHD – tramvaje číslo 12, 20, 22 a 23.

Ti, kteří potřebují šetřit nohy, mohou využít mikrobus číslo 292, který jezdí z Malostranského náměstí směrem k nemocnici pod Petřínem. Odveze je jednu zastávku do kopce nad chrám Sv. Mikuláše a zastaví přímo před budovou HAMU. Knihovna je umístěna v přízemí a vedou k ní nejprve tři a pak dva nízké schody.