EBSCO

Společnost EBSCO Information Services je předním poskytovatelem předplatného elektronických časopisů, knih a balíčků časopisů ve formě bibliografických a plnotextových databází přístupných on-line.

Databáze jsou převážně v anglickém, německém, francouzském, španělském a v dalších světových jazycích. Jde například o Academic Search Complete, Film & Television Literature Index with Full Text či GreenFILE.

INFO

Při přihlašování mimo počítače AMU z nabídky federací vyberte Czech academic identity federation eduID.cz a dále již položku Akademie múzických umění v Praze. Přihlášení do databáze pak proběhne pomocí vašeho uživatelské jméno a heslo AMU.

Více o databázích EBSCO

V rámci licence pro AMU máme přístup k databázím:
Green File
Library, Information Science &Technology Abstracts
Film & Television Literature Index with Full Text

Databáze EBSCO obsahují v elektronické podobě často kompletní čísla časopisů ze širokého spektra umění a společenských věd (cca 3200 uměleckých, vědeckých, akademických, ale i společenských i zájmových časopisů, anglo-americké provenience). Mezi nimi je mj. např. též řada významných filmových časopisů, jejichž celá vydání až 15 let zpět jsou tímto dostupná on-line.