PhDr. Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ

Rektorka

E-mail: rektorka@amu.cz
Telefon: 234 244 501

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
po dohodě emailem / telefonicky

Vyučované předměty zde
FOTO

Ingeborg Radok Žádná vyučuje na katedře hudební produkce a vede praxi studentů.

Úspěchy & životopis

2018

členka hodnotící komise programu Erasmus a Višegrádského stipendijního fondu


2018

jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HF JAMU


2018

zvolena členkou užšího předsednictva Rady vysokých škol


2018

zvolena do druhého funkčního období členkou Rady AEC


2017

jmenována prorektorkou AMU pro zahraničí a uměleckou činnost


2015

členka komise DKR AMU


2015

zvolena členkou Rady Evropské asociace konzervatoří, hudebních akademií a vysokých hudebních škol (AEC), členka Předsednictva Rady vysokých škol


2012

jmenována členkou oborové rady Hudební produkce HAMU


2010

pedagožka na katedře hudebního managementu HAMU, jmenována proděkankou pro zahraničí a uměleckou činnost, garant segmentu Hudba projektu Registr uměleckých výstupů (RUV), řešitelka projektů MŠMT


2004

šéfka opery Státní opery Praha


2003

obdržela Řád rytíře umění a literatury, udělovaný francouzskou vládou


Publikační a tvůrčí činnost

The current role of music schools in the Czech post modern society and the issue of music teacher training in the professional track of music education

Bojana Kljunic, Ingeborg Radok Žádná – příspěvek do sborníku konference The Future of Music Schools

Uživit se uměním – význam zvyšování manažerských dovedností student uměleckých vysokých škol – příspěvek do sborníku mezinárodní konference “Vysoké umělecké školstvo – Ako dalej”

MusiQuE - Critical Friend Report of the Symphony Orchestra Instruments Programme - Malmö Academy of Music, Malmö, Sweden

Rozšíření možností uplatnění absolventů vysokých hudebních škol doplněním kurikulí předměty z oblasti manažerských dovedností, ars pro toto, Vedecký a umelecký časopis, 1/2018

Životopis v PDF

.