doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: iva.oplistilova@hamu.cz
Web: www a Fb: Oddělení soudobé hudby HAMU
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie

Konzultační hodiny:
po dohodě - napište e-mail

Vyučované předměty zde
FOTO

Iva Oplištilová je hudební teoretik specializující se na teorii kompozice a soudobou hudbu, je vedoucí Oddělení soudobé hudby na HAMU a redaktor Živé hudby.

Úspěchy & životopis

2021

docent, habilitační práce Anglofonní hudebně-teoretický terminologie novodobých kompozičních postupů


2020

Institut mikrointervalové hudby/MicroFest Prague 2020 dvouletý DKR projekt, garant https://docs.google.com/document/d/1GsmvUux9yp8-WErsuQITmcwwA78i1CsXJZ8dYUN4qzw/edit


2019

přednáška na McGill University (Montréal, CA) na pozvání Roberta Hasegawy- Fraserovy temporality


2016

Přeměna paradigmatu. Živá hudba. Praha : AMU, 2016 (recenzovaná studie)


2016

pověřena vedením Oddělení soudobé hudby na HAMU (viz Fb a www stejného jména)


2013

Ph.D. HAMU - obor hudební teorie (téma disertace: Hudební čas - jeho odklon od času fyzikálního)


2012

Thakar, Markand. Kontrapunkt. Základy hudební interpretace. Praha : NAMU, 2012. (překlad s odborným komentářem)


2010

Nelineární čas v post-cageovské hudbě. Živá hudba. Praha : AMU, 2010. (recenzovaná studie)


2010

pověřena redakcí hudebně-teoretické části obnoveného periodika Živá hudba (www.ziva-hudba.info)


2010

přijata jako interní pedagog hudebně-teoretických předmětů (nyní Rozbory skladeb 3-4, Studium skladeb 1-8, Teorie skladby 3-6, Analýza hudebně teoretických textů, Studium odborné literatury (pro doktorandy), Hudebně-teoretické minimum a v angličtině pro studenty Erasmu a zahraniční studenty: Přehled dějin české hudby, Hudební analýza, Dějiny hudby


2008

K tektonické funkci barvy. Živá hudba. Praha : AMU, 2008. (recenzovaná studie).