Mgr. Daniel WIESNER

Odborný asistent

E-mail: d.wiesner@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Oddělení klavírní spolupráce

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Úspěchy & životopis

2012

Působí na oddělení klavírní spolupráce na AMU v Praze.


2009

Obdržel Cenu České hudební rady za vynikající interpretaci soudobé hudby a propagaci české tvorby


1994

Členem komorního souboru „In modo camerale“, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže roce se stal finalistou soutěže komorní hudby v japonské Osace


1993

Obdržel Cenu Hlávkovy nadace


1990

Vítězem Mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow a nositelem ceny ze soutěže „Vianna da Motta“ v Lisabonu.