MgA. Karel VRTIŠKA

Odborný asistent

E-mail: karel.vrtiska@hamu.cz
Web: www.karelvrtiska.cz
Telefon: 234 144 143

Pracoviště:
  • Oddělení klavírní spolupráce

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě přes e-mail nebo mobilní telefon

Vyučované předměty zde
FOTO

Od roku 2016 působí na Oddělení klavírní spolupráce na HAMU

Úspěchy & životopis

2016

2. cena na Mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec


2016

Představil se se samostatným klavírním recitálem v abonentním cyklu Filharmonie Bohuslava Martinů


2015

Absolvoval magisterské studium na Akademii múzických umění ve třídě prof. M. Kasíka.


2015

Představil se se samostatným klavírním recitálem na MHF Pražské jaro, v abonentních cyklech České filharmonie a Moravské filharmonie Olomouc


2014

Titul laureáta na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni


2012

Absolvoval magisterské studium na Hochschule für Musik v Norimberku ve třídě prof. W. Manze s prospěchovým stipendiem.


2010

Úspěšně dokončil bakalářské studium na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění u doc. B. Krajného.


2010

Titul laureát soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou


2009

Titul laureáta soutěže Beethovenův Hradec.