Mgr. Jan VOBOŘIL

Odborný asistent

E-mail: jan.voboril@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2018

Od podzimu 2018 pedagogicky působí na Akademii múzických umění v Praze


2018

Výuka na zahraničních kursech Masterclass (Francie, Čína, Japonsko, Korea, Anglie)


2018

Pravidelná účast na Mezinárodnm komorním festivalu v Kuhmo ve Finsku, vyučuje zde na souběžně probíhajích kurzech


2018

Je pravidelně zván na Mezinárodní komorní festival v Kuhmo ve Finsku, kde též vyučuje na souběžně probíhajích kurzech


2008

Je členem Pražského dechového kvinteta a Českého hornového kvarteta (přes 20 provedení Konzertstücku pro 4 lesní rohy R. Schumanna )


2008

Od tohoto roku je pravidelně zván jako sólohornista do mnoha zahraničních orchestrů – NDR Symphony Orchestra Hamburg, Seoul Philharmonic Orchestra, Saito Kinen Orchestra, Gyeonggi Philharmonic Orchestra, Bamberger Symphoniker


2008

V letech 2008-2010 sólově spolupracoval s Radkem Baborákem (Pražské jaro, japonské turné 2008) a natočil společně s ním i několik CD


2007

Natáčel pro Český rozhlas a televizi, Supraphon, německou televizi ARD, japonskou Octavia Records, anglickou Classicprint aj.


2007

Jako sólista spolupracoval s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Symfonickým orchestrem hl.m.Prahy FOK


2007

Slovenskou filharmonií, Pražským komorním orchestrem, PKF Prague Philharmonia, Státní filharmonií Brno


2007

Jan Vobořil je sólohornistou České filharmonie a vedoucím skupiny lesních rohů.


2007

Mnoho let byl též členem umělecké rady České filharmonie


2005

Je také sólohornistou orchestru Solistes Européens Luxemburg


2004

V letech 1994 - 2004 sólohornista v Pražské komorní filharmonii


1996

1992-1996 pokračoval ve studiích na Akademii múzických umění v Praze u prof. Zdeňka Tylšara


1995

1995-1996 zároveň byl ještě hostující první hornista České filharmonie.


1994

1994 - 2004 sólohornista v Pražské komorní filharmonii


1993

Čestné uznání na soutěži v Ženevě


1992

je laureátem sedmi národních soutěží. V roce 1992 získal čestné uznání ve finále mezinárodní soutěže Pražské jaro


1986

1986-1992 studoval na konzervatoři v Brně ve třídě prof.Františka Psoty


1972

Narozen v Čáslavi


Životopis v PDF

.