prof. Vlastimil MAREŠ

Profesor - proděkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO


.