prof. Vlastimil MAREŠ

Dohody - provoz-THP, Profesor - proděkan

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO


.