prof. Mgr. Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Profesor

E-mail: noemi.zarubova@hamu.cz
Telefon: 234 244 171

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin

Konzultační hodiny:
Po domluvě emailem

Vyučované předměty zde
FOTO

Noemi Zárubová je odbornicí na neverbální komunikaci na katedře nonverbálního divadla, vyučuje psychologii gestiky a mimiky; pro ostatní obory působí jako poradce v této oblasti.

Úspěchy & životopis

 

V letech 1997 až 2017 působila ve vedení HAMU a AMU jako proděkanka a prorektorka


 

Působí v několika odborných komisích a v Umělecké radě AMU


2017

Oceněna zlatou medailí AMU za zásluhy o rozvoj Hudební a taneční fakulty AMU ve funkcích proděkanky HAMU a prorektorky AMU


 

Věnuje se bohaté publikační činnosti např. tituly Gesta a mimika, Arteterapie pro Ergoterapeuty, Mluvní cvičení pro pacienty s afázií a dysartyrií, Nonverbální projev dirigentů jako součást uměleckého sdělení a další


2012

Od r. 2012 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Hudební produkce


2009

Od r. 2009 dosud působí jako pedagožka na Oddělení hudebně teoretických disciplín


2009

Profesura v oboru Nonverbální a komediální divadlo, AMU


2005

Od r. 2005 dosud působí jako členka oborové rady doktorského studia Tanečního umění.