prof. Vladimír REJLEK

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: vladimir.rejlek@hamu.cz
Web: ['www.volny.cz/rejlek']
Telefon: 234 244 141, ['603217772']

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě emailem

Vyučované předměty zde
FOTO

Hra na trubku jest sice krásná, ale obtížná. To nesmí však tě zaraziti, neboť stálým cvičením a neochvějnou pílí dosáhneš brzy úspěchu! (František Pilát, člen České filharmonie 1913)

Úspěchy & životopis

2016

Předseda poroty Mezinárodní soutěže Pražské jaro


2013

Vedoucí Katedry dechových nástrojů HAMU


2011

Předseda poroty mezinárodní soutěže Concertino Praga


2010

Účast v porotě Mezinárodní soutěže Pražské jaro


1989

Jmenování profesorem na HAMU v Praze


1980

Úspěšný konkurz do orchestru České filharmonie


1979

Pedagog Hudební fakulty AMU obor Hra na trubku


1979

3. cena v soutěži M. Andrého v Paříži s Českým žesťovým kvintetem


1978

Absolutorium Hudební fakulty AMU


1978

1. cena Mezinárodní soutěže Pražské jaro


1974

Úspěšný konkurz do Orchestru Národního divadla v Praze


1974

Finále Mezinárodní soutěže Pražské jaro.