prof. MgA. Jiří HLAVÁČ

Profesor, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.hlavac@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
FOTO