prof. PhDr. Jan HYVNAR, CSc.

Dohody V+V, Dohody - pedagogický proces, Dohody - provoz-THP

E-mail: jan.hyvnar@hamu.cz
Telefon: 234 244 287

Pracoviště:
  • Oddělení V+V HAMU
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Vyučované předměty zde
Bez obrázku


.