doc. MgA. Ladislava KASPŘÍKOVÁ

Docent

E-mail: ladislava.vondrackova@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Oddělení klavírní spolupráce

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě e-mailem.

Vyučované předměty zde
FOTO

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má být tím, čím je, a ne tím, čím není, jak tomu v mnoha případech je... Snažím se koukat, abych byla tím, čím jsem, od roku 1997, kdy jsem na AMU nastoupila po absolutoriu jako externí pedagog.

Úspěchy & životopis

1991

konkurs na místo korepetitora na pražskou konzervatoř


1998

konkurs na místo odb. asistenta na AMU


2008

docentura na AMU


2012

recitál s Janem Morávkem na Pražském jaru


2016

cena za doprovod na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka.