PhDr. Miroslav PUDLÁK, CSc.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: miroslav.pudlak@hamu.cz
Web: www.miroslavpudlak.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie

Vyučované předměty zde
FOTO

Učený z nebe nespadl

Úspěchy & životopis

2017

Redaktor ČRo Vltava


2011

Vyučuje hudební analýzu na Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty UK


2008

Pořádá festival CONTEMPULS - pražský festival soudobé hudby


2007

Vyučuje hudební teorii na New York University Prague


1996

Ředitelem Hudebního informačního střediska, o.p.s..