prof. Vladimír TICHÝ, CSc.

E-mail: vladimir.tichy@hamu.cz
Web: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=4928
Telefon: 234 244 143

Úřední hodiny:
Po dohodě e-mailem / telefonicky

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Prof. Vladimír Tichý je hudební skladatel, teoretik a pedagog, na HAMU působí od r. 1978.

Úspěchy & životopis

 

V hudebně teoretickém oboru publikoval řadu odborných studií a dvě knihy - Harmonicky myslet a slyšet, Úvod do studia hudební kinetiky.


 

V skladatelské tvorbě převažují instrumentální díla komorní a symfonická (violoncellový koncert, 2 smyčcové kvartety, klavírní trio, 4 symfonie, 2 nonety, klavírní sonáta, 2 symfonická preludia aj.).


2017

Udělena medaile JAMU za vynikající tvůrčí a publicistickou práci a za dlouholetou přínosnou spolupráci s Hudební fakultou JAMU.


1994

Od r. 1994 do současnosti působí na Hudební škole a gymnáziu hl. města Prahy, na jehož založení se spolupodílel.


1997

Jmenován profesorem


1995

V letech 1995 - 1997 úzká pedagogická spolupráce s Katedrou muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci


1989

Jmenován docentem