MgA. Liběna SEQUARDTOVÁ

Odborný asistent

E-mail: libena.sequardtova@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra dechových nástrojů

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2011

Spoluzakladatelka kom.souboru Pro Anima sdružujícího koncertní mistry a přední hráče orchestru FOK (interpretace především českých autorů od baroka až po současnost: Zach, Jírovec, Rejcha, Dvořák, Lukáš, Hrabánek, etc.). Pravidelná účast v porotách národních i mezinárodních soutěží (okresní a krajská kola soutěží ZUŠ,Concertino Praga, Soutěž konzervatoří v Teplicích 2012 - předsedkyně poroty -jmenování ministerstvem kultury, Ticino Musica Italia, Linz-Austria).


1999

Pedagog Katedry dechových nástrojů HAMU v Praze, obor hoboj


1996

I.cena v mezinárodní soutěži komorních souborů v japonské Ósace (Ars Instrumentalis Pragensis)


 

Členka komorních souborů - 1992 – 95 Pražské dechové kvinteto, od r. 1987 Ars Instrumentalis Pragensia, od r. 1998 Česká dechová harmonie


1986

Absolutorium a diplom HAMU v Praze (Prof. Mihule)


1985

- dosud sólohobojistka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK


1986

I.cena v mezinárodní soutěži Pražské jaro


1983

do r. 1985 -členka FISYO


1981

až 1986 několikanásobný titul laureáta z Chomutovských interpretačních soutěží MK


1981

Absolutorium konzervatoře v Praze (prof. F.X.Thuri)


 

– I.cena v Duškově soutěži na Bertramce


 

I.cena v Duškově soutěži na Bertramce


1979

I.cena v Duškově soutěži na Bertramce.