prof. PhDr. Jan VIČAR, CSc.

Profesor

E-mail: jan.vicar@hamu.cz
Web: www.janvicar.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin

Konzultační hodiny:
Dle domluvy

Vyučované předměty zde
FOTO

Na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze působí jako pedagog od roku 1980

Úspěchy & životopis

2022

„Vysoko hvězda" (CD)


2020

„Píseň starého blázna" (CD)


2018

Člen Rady Státního fondu kultury České republiky; do roku 2021


2017

"Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí" (kniha)


2017

„Cesta k slunci. Moravská filharmonie Olomouc hraje skladby Jana Vičara“ (CD)


2009

Založení a vedení mezinárodního festivalu soudobé hudby „MusicOlomouc“; do roku 2014


2005

„Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics“ (kniha anglicky)


2005

Hostující profesor kompozice a hudební teorie na Birmingham-Southern College, Alabama, USA


2004

Založení výročních koncertů a publikací HAMU „Svár teorie s praxí?“


1998

Fulbright scholar-in-residence, Minnesota, USA; do roku 1999


1998

Profesor teorie a dějin hudby na Univerzitě Palackého v Olomouci; profesor na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze


1990

Obnova, budování a vedení oddělení, resp. katedry muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; do roku 2016


1989

Založení a vedení studijního programu Hudební management/produkce na HAMU; do roku 1998


1986

Šéfredaktor časopisu „Hudební rozhledy“; do roku 1989


Publikační a tvůrčí činnost

https://www.youtube.com/channel/UC6e-E3lEAP8F9loWwgbyNpA

www.janvicar.cz


.