prof. PhDr. Jan VIČAR, CSc.

Profesor

E-mail: jan.vicar@hamu.cz
Web: www.janvicar.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Oddělení hudebně teoretických disciplin

Konzultační hodiny:
Pátek 10.20-11.00 nebo dle domluvy

Vyučované předměty zde
FOTO

Na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze působí jako pedagog od roku 1980

Úspěchy & životopis

2020

„Píseň starého blázna". Jazzově-rockově-popově-soudobé CD, vydavatel ArcoDiva


2018

člen Rady Státního fondu kultury České republiky


2017

Generace? Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí


2017

„Cesta k slunci. Moravská filharmonie Olomouc hraje skladby Jana Vičara“ (páté studiové CD)


2009

do roku 2014; založení a vedení mezinárodního festivalu soudobé hudby „MusicOlomouc“


2005

„Imprints. Essays on Czech Music and Aesthetics“ (pátá kniha, vydaná anglicky)


2005

hostující profesor kompozice a hudební teorie na Birmingham-Southern College, Alabama, USA


2004

založení výročních koncertů a publikací HAMU „Svár teorie s praxí?“


1998

do roku 1999; Fulbright scholar-in-residence, Minnesota, USA


1998

profesor teorie a dějin hudby na Univerzitě Palackého v Olomouci a současně na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze


1990

do roku 2016; obnova, vedení a budování oddělení, resp. katedry muzikologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci


1989

do roku 1998; založení a vedení studijního programu Hudební management/produkce na HAMU


1986

do roku 1989; šéfredaktor časopisu „Hudební rozhledy“