doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - proděkan, vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště:
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.

Vyučované předměty zde
FOTO


.