doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Dohody - provoz-THP, Docent - proděkan, vedoucí katedry

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Web: ['http://www.hamu.cz/katedry/katedra-pantomimy']
Telefon: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Pracoviště:
  • Odd. OPVV rektorátu
  • Katedra nonverbálního divadla

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz., pondělí - 10.30 - 12.30 hod. (v období výuky)

Vyučované předměty zde
FOTO


.