Ing. Milan GUŠTAR, Ph.D.

Dohody - pedagogický proces, Vědecký pracovník v oboru akustiky

E-mail: milan.gustar@hamu.cz
Web: www.uvnitr.cz
Telefon: 234 244 162

Pracoviště:
  • Sekretariát HAMU
  • Výzkumná centra HAMU

Konzultační hodiny:
Po dohodě.

Vyučované předměty zde
Bez obrázku

Používejte své uši jako chlapi! (Charles Ives)

Publikační a tvůrčí činnost

Ano


.