MgA. Jan DUŠEK, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: j.dusek@hamu.cz
Web: ['http://www.jan-dusek.com']
Telefon: 234 244 141

Pracoviště:
  • Katedra skladby

Konzultační hodiny:
Pondělí 15.00 - 16.30 - učebna 2016 LP (po dohodě)

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2012

Akademie múzických umění, hudební fakulta, katedra skladby - skladba a teorie skladby - PhD.


2009

Akademie múzických umění, hudební fakulta, katedra skladby - skladba - MgA.


2005

Konzervatoř Teplice - klavír, skladba - absolutorium (DiS.)


2017

Klavírní Workshop (Solothurn) – Maria João Pires (koncertní klavíristka, Portugalsko)


2015

soukromé studium hry na klavír (Paříž) – Xiao-Mei Zhu (koncertní klavíristka, Francie)


2016

soukromé studium hry na klavír (Londýn) – Gordon Fergus-Thompson (Royal College of Music London)


2016

Klavírní Workshop (Sommercampus HMT Rostock) – Lilit Grygorian (koncertní klavíristka, Německo)


2014

soukromé studium hry na klavír (Vídeň) – Robert Lehrbaumer (koncertní klavírista, pedagog, Rakousko)


2013

Mistrovské klavírní kurzy Lipsko (J. S. Bach) – Angela Hewitt (koncertní klavíristka, Kanada)


2011

Kurz Hudba ve filmu: kompozice na London Film Academy – Jonas Grimas (režisér, Švédsko/Anglie)


2006

Mistrovská klavírní akademie Výmar – Cyprien Katsaris (koncertní klavírista, Francie)


2003

Mistrovské klavírní kurzy Jihlava – prof. Irina Ossipova (Konzervatoř Moskva)


2012

NuBerg 2012 – cena mladých za hudbu k celovečernímu němému filmu „Ost und West“


2012

Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1 – III. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražské zvony“


2012

7. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu – III. cena (spolu s herečkou Janou Trojanovou)


2011

NuBerg 2011 – cena veřejnosti za hudbu k němému filmu „Dítě ghetta“


2010

Soutěž pro mladé umělce do 30 let – Praha 1 – II. cena v kategorii hudba za skladbu „Pražský chodec“


2010

6. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu – II. cena (spolu s hercem Radkem Valentou)


2009

Cena Gideona Kleina za skladbu „Chalomot jehudi’im“


2008

NuBerg 2008 – cena veřejnosti za skladbu „Chalomot jehudi’im“


2007

Generace 2007 – I. cena za skladbu „Gradace pro varhany“


2006

Generace 2006 – I. cena za skladbu „… již za sedm dnů sešlu na zemi déšť…“


2004

Soutěžní přehlídka konzervatoří – Čestné uznání III.kategorie


2004

26. Mezinárodní klavírní soutěž Bedřicha Smetany – Čestné uznání I.stupně ve II.kategorii (do 20let)


2002

Concertino Praga – Čestné uznání (obor komorní hra spolu s klarinetistou Petrem Kubíkem).