prof. Jindřich PAZDERA

Profesor

E-mail: jindrich.pazdera@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Katedra strunných nástrojů

Konzultační hodiny:
Po předchozí domluvě.

Vyučované předměty zde
FOTO

Úspěchy & životopis

2001

Primárius Stamicova kvarteta, se kterým koncertuje po celém světě


1999

Recitálová turné Japonsko, Španělsko, SRN .....


1995

Habilitační řízení HAMU Praha - obor violoncello


1991

Hudební fakulta AMU - pedagog hry na housle a komorní hry


1985

Umělecká aspirantura VŠMU Bratislava do roku 1989


1983

Konzervatoř v Bratislavě, od roku 1984 vedoucí oddělení smyčcových nástrojů do roku 1993


1974

Konzervatoř Čajkovského v Moskvě do roku 1979


1972

Laureát Mezinárodní soutěže Pražské jaro - 3. cena


1968

Konzervatoř Žilina do roku 1972


Publikační a tvůrčí činnost

Vybrané kapitoly z Metodiky houslové hry - 200 stran, před vydáním v Edičním centru AMU

Recitálová turné v Japonsku 1999, Španělsku 2000, turné s orchestrem 2001 v SRN

Primárius Stamicova kvarteta, se kterým koncertuje po celém světě

Řada nahrávek


.