Logo a grafický manuál

Základními prvky jednotného vizuálního stylu HAMU jsou grafická podoba značky, písma, barev a doplňkové prvky vizuálního stylu HAMU. Dohromady tvoří nezaměnitelnou vizuální podobu, která je společně se způsoby užití kodifikována grafickým manuálem.

Ke stažení nabízíme pouze základní a nejpoužívanější podoby loga. Další varianty loga a formáty vám poskytne PR manažerka AMU či referentka pro PR a komunikaci HAMU

Česká varianta loga HAMU

Anglická varianta loga HAMU

Kontakty

doc. MgA. Adam Halaš, Ph.D.

proděkan pro kvalitu, rozvoj, styk s absolventy a veřejností

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 133, ['+420 731 845 833']

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz., pondělí - 10.30 - 12.30 hod. (v období výuky)
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.


.