Pronájmy prostor a techniky

Lichtenštejnský palác a Hartigovský palác (sídlo Hudební a taneční fakulty AMU) - prostory jsou využity v maximální míře především k vlastní výukové, zkouškové a umělecké činnosti, vzhledem k tomu jsou možnosti pronájmu omezené. Informace o volné kapacitě a cenách za pronájem je možné získat na níže uvedené mailové adrese nebo telefonních číslech

Hudební fakulta AMU

Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1

Umělecký provoz
vedoucí Jiří Vlček
koncertni@hamu.cz
tel.: 234 244 134
       234 244 132
       234 244 144

Koncertní sál pro 200 posluchačů, kde jsou umístěny třímanuálové varhany, dva klavíry zn.Steinway a cembalo,  s pódiem pro orchestr s dostatečným zázemím pro účinkující a umožňující přímé nahrávání ve Zvukovém studiu HAMU.

 

Prostory předsálí a schodiště vytvořeného sochařem Karlem Neprašem.

 

Zázemí pro návštěvníky sálu Bohuslava Martinů - šatna

 

Zázemí pro účinkující.

Koncertní sál pro cca 130 posluchačů, se dvěma klavíry zn.Steinway  a cembalem, je situována v suterénu paláce, jedná se o rozlehlý prostor klenutého sálu, určený především pro komorní koncerty, příp. výstavy výtvarného umění, interpretační semináře či sympozia, vědecká zasedání, tiskové konference apod.

Divadlo Inspirace je scénickým ateliérem HAMU, vybudovaným ve sklepních prostorách Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze pro účely prezentace výsledků hudební a taneční divadelní tvorby studentů HAMU. Divadlo bylo otevřeno dne 13. 9. 2000 premiérou dvou jednoaktových oper “O Landeborkovi” a “Služka paní“.V letech 2014-15 prošlo důkladnou rekonstrukcí a od 15. 10. 2015 divadlo opět slouží svému účelu.

Divadlo Inspirace má jednoduché pódium bez orchestřiště. Je dostatečně vybaveno světelnou a zvukovou technikou. Prostor slouží spíše hrám a koncertům komorního charakteru. Kapacita sálu je 45 míst. Přidáním sedadel lze docílit kapacity maximálně pro 55  diváků.

VEDOUCÍ PROVOZU:

BcA. Martin Bitala: 234 244 137, martin.bitala@hamu.cz

Podrobnější informace o Divadle Inspirace

Ateliér HAMU - uzavřený prostor, sestávající se z malé a velké zkušebny, foyeru s wi-fi připojením pro studenty, kanceláře TON, Operního studia, archivu operního studia, miniskladu a kuchyňky.

Prostor vznikl stavební úpravou bývalé menzy HAMU.

Po dlouhých letech se tak vytvořily podmínky a zázemí pro fungování Operního studia a výuku studentů opery, jazzu, nonverbálního divadla a také produkčního Studia TON.

Prostor je využíván dle volné kapacity i dalšími katedrami nebo slouží k pronájmům.

Ateliér má přímý vstup na Malostranské náměstí a proto je vhodný i k pronájmům.

Velká zkušebna je oblíbeným prostorem pro hudební konference cca 50 účastníků, workshopy, koncerty a pěvecké soutěže.

Prostor je variabilní, vybavený dvěma kvalitními křídly zn. Bohemia a dalšími hudebními nástroji.

Kontaktní osoba:

Alena Honcová - 234 244 127, alena.honcova@hamu.cz

Respirium s malovaným renesančním trámovým stropem pro cca 50 posluchačů (např. harfové, cembalové koncerty apod.), využitelné rovněž jako výstavní prostor

Klub pro cca 100 -130 návštěvníků (catering, tiskové konference, společenská setkání),

Letní scéna maximálně pro cca 500 návštěvníků - koncerty, divadelní představení,

Gotická věž pro cca 60-70 posluchačů - kytarový koncert, smyčcové kvarteto apod.,

Baletní sály pro taneční komorní workshopy