ANONYMNÍ SCHRÁNKy důvěry hamu

Nově pro studující, pedagogy a zaměstnance zpřístupňujeme fyzickou a elektronickou (online) anonymní schránku. Tyto schránky slouží pro podněty, které se týkají rovných příležitostí, genderové rovnosti a dodržování Etického kodexu AMU (např.šikany, ohrožení bezpečnosti, diskriminace, sexuálního obtěžování a další).
 

FYZICKÁ SCHRÁNKA důvěry

Schránka důvěry je umístěna v 1. patře Lichtenštejnského paláce vpravo od hlavního schodiště před dveřmi
č.1030.

ELEKTRONICKÁ SchRÁNKA hamu

Slouží k podávání podnětů elektronickou cestou. Do anonymního oznamovacího formuláře se dostanete pomocí

a) Unikátního odkazu: https://www.nntb.cz/c/7yjpg6ek
b) QR kódu viz. níže
c) Přes www.upozorneni.nntb.cz, kam zadáte přístupový kód: 8Haqp8RBqu

Po otevření webového rozhraní vyberete téma (kategorii), kterého se Vaše zpráva týká, zanecháte textovou zprávu, případně nahrajete zprávu hlasovou (váš hlas bude automaticky změněn), v případě potřeby připojíte přílohu (soubor). Poté zaškrtnete, zda si přejete zaslat zprávu anonymně a zprávu odešlete. Pokud očekáváte na Zprávu odpověď nebo reakci, zkopírujte / uložte si jedinečný bezpečnostní klíč, jehož prostřednictvím budete moci dále přes bezpečné, anonymní rozhraní komunikovat s pověřeným zástupcem fakulty. Podrobný návod naleznete níže.