Konzultační hodiny


Přímé pověření k řešení konfliktních situací má proděkanka pro lidskou důstojnost a rovné zacházení, doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D.

Kontakt:

  • prostřednictvím zaslání emailu na adresu sylva.stejskalova@hamu.cz
  • telefonicky na lince +420 234 244 169
  • osobní konzultace v pátek od 10 do 11 hodin po předchozí dohodě (případně i v jiném termínu)

Proděkanka pro lidskou důstojnost a rovné zacházení garantuje, že bude odpovědně a nezávisle řešit všechny podané podněty dle platných zákonných norem a Etického kodexu AMU včetně zachování anonymity autorů.

V případě selhání všech výše uvedených mechanismů se můžete obracet na děkana HAMU.