Krizové kontakty

 

První pomoc pro dospělé

 • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop) 
 • Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021
 • Linka pro mámy a táty (Aperio): 739 416 408
 • Krizové centrum pro děti a rodinu: 778 111 282
 • Krizové centrum RIAPS (Praha), telefonická krizová pomoc: 222 580 697
 • Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno: 532 232 078
 • Krizové centrum Ostrava, o. s.: 596 110 882
 • Linka krizového centra PN Bohnice nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým lidem s akutními obtížemi: 284 016 666, nonstop
 • Linka podpory pro rodiče a pečující osoby (Společnost pro ranou péči): 601 541 780
 • Zelená linka strážný anděl – pro seniory a jejich blízké – 800 603 030, nonstop
 • Program pro studenty JASAN -  určený pro mladé lidi (18-30 let) s duševním onemocněním, kteří studují nebo se v dohledné době chystají studovat (SŠ či učiliště, VŠ, příprava na VŠ, kurzy, jazykové či jiné kurzy apod.).

 

Oběti kriminality a domácího násilí

 • Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí Bílý kruh bezpečí: 116 006
 • Linka pomoci obětem domácího a sexuálního násilí PROFEM: 608 222 277
 • SOS linka Centra ROSA: 602 246 102
 • Linka Centra Locika pro děti ohrožené domácím násilím: 734 441 233
 • Linka pomoci obětem domácího násilí Persefona: 737 834 345
 • Domácí násilí – seznam intervenčních center v ČR

 

Závislostní a návykové chování

 

Webové aplikace

Mobilní aplikace

 

Kontaktní místa pomoci PRO ŘEŠENÍ SITUACÍ osobnĚ