Mapa, co dělat v krizových situacích

Rizikové/neetické jednání mezi studenty

Obraťte se na vyučující/ho daného předmětu.

Pokud není nalezeno řešení, kontaktujte odpovídající/ho vedoucí/ho katedry.

Pokud není nalezeno řešení, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti nebo na proděkanku pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.

Konzultovat svůj problém můžete i se zástupci Akademického senátu HAMU.
Ke všem jednáním můžete přizvat doprovod.

 

Rizikové/neetické jednání vyučujících ke studentům, studentkám

Odmítněte nevhodný způsob jednání či komunikace. Pokud se situace nezlepší, kontaktujte vedoucí/ho katedry.

Pokud se situace nevyřeší, obraťte se na proděkana pro studijní záležitosti nebo na proděkanku pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.

Využijte evaluace předmětů (prostřednictvím studijního systému iKOS), výstupy mohou mít bezprostřední i dlouhodobý dopad.

Konzultovat svůj problém můžete i se zástupci Akademického senátu HAMU.
Ke všem jednáním můžete přizvat doprovod.

 

Rizikové jednání studentek či studentů k vyučujícím

V takovém případě kontaktujte vedoucí/ho katedry.

Pokud se situace nevyřeší, kontaktujte proděkana pro studijní záležitosti nebo proděkanku pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.

sylva.stejskalova@hamu.cz
tel.: 234 244 169

 

Neshody studentů/studentek či akademických pracovníků s THP a administrativními pracovnicemi/pracovníky fakulty

V případě neshody studentů a akademických pracovníků s technicko - hospodářskými pracovníky a administrativními pracovníky - kontaktujte vedoucí/ho příslušné katedry.

leos.cepicky@hamu.cz
tel.: 234 244 135

sylva.stejskalova@hamu.cz
tel.: 234 244 169

V případě neshody technicko - hospodářškých pracovníků a administrativních pracovníků se studenty a akademickými pracovníky - obraťte se na svého přímého nadřízeného pracovníka či pracovnici v rámci daného pracoviště fakulty.

Pokud situace nemá uspokojivé řešení, obraťte se na proděkanku pro lidskou důstojnost a rovné zacházení.

sylva.stejskalova@hamu.cz
tel.: 234 244 169

 

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi

Obraťte se na vedoucí/ho příslušného pracoviště.

Pokud se situaci nedaří vyřešit, kontaktujte vedení fakulty či odborové organizace AMU. Tito budou následně postupovat dle platného Zákoníku práce, který řeší spory mezi zaměstnanci.