Dora HÁJKOVÁ

Program: Hudební umění
Obor: Violoncello
Ročník: 2. navazující magisterský
E-mail: hajkov08@st.amu.cz

FOTO Dora Hájková


.