VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Přijímací zkoušky na HAMU do bakalářského studia v prezenční formě v akademickém roce 2019/ 2020

VYHLÁŠENÍ

 

 • Termín přijímacích zkoušek: 28. ledna – 1. února 2019
 • Správní poplatek: 699,- Kč
 • Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2018
 • Počet přijímaných uchazečů:
  • Programu Hudební umění: 65
  • Programu Taneční umění: 20
 • Elektronická přihláška: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/
 • Forma, požadavky k praktické talentové zkoušce, kritéria pro její vyhodnocení a další podrobnosti viz jednotlivé katedry: https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/
 • Uchazeči musí prokázat dostatek předpokladů pro studium zvoleného oboru. Přijímací komise používá jako hodnotící kritérium bodovou stupnici od 1 do 25 bodů. K úspěšnému vykonání talentové zkoušky je zapotřebí minimálně 19,01 bodů. Zkouška může být více- kolová a obsahovat teoretickou část.
 • Cizinci, kteří se hlásí ke studiu v  českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na pokročilé úrovni B2 podle CEFR.

 

Elektronickou přihlášku vyplňte v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/ , vygenerovanou přihlášku vytiskněte v pdf, vytištěnou s podpisem uchazeče a se všemi povinnými přílohami viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/ zašlete poštou na adresu:
Studijní odd. HAMU,
Malostranské nám. 13,
110 00 Praha 1.

Neúplné přihlášky nebo bez povinných příloh nebo zaslané po uzávěrce (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na HAMU je 12. listopadu 2018.

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU

Praha, 17. července 2018

30. července 2018