VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTNUTÍ TVŮRČÍCH A STUDIJNÍCH STIPENDIÍ PRO ROK 2018

 

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro rok 2018. 

Přijímáme žádosti o stipendia v oblasti profesionálního umění, v oborech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění.

Termín uzávěrky: 3. 4. 2018.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách MK v rubrice Profesionální umění (cesta: Struktura/ Profesionální umění/ Granty a dotace)
 

19. března 2018