VYHLÁŠKA DĚKANA HAMU Č. 15/2020 - KTERÁ STANOVUJE DĚKANSKÉ VOLNO

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje na

pátek 25. září 2020,

pondělí 28. prosince 2020

a

úterý 29. prosince 2020

 

děkanské volno.

 

Praha, 3. 7. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                                                                                  

3. července 2020