VÝNOS REKTORKY Č. 15/2023 K DKR A SVV

 

Byl vydán Výnos rektorky č. 15/2023, kterým se mění rozdělování a principy užití prostředků DKR a SVV.
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/

Vyhlášení soutěží DKR a SVV na rok 2024 očekáváme 25. 9. 2023.
Informační setkání prorektora pro rozvoj je naplánováno na 10. 10. 2023 od 10 hod. v zasedací místnosti HAMU.
 

25. září 2023