VÝZVA STUDENTŮM UBYTOVANÝM NA KOLEJI AMU NA ADRESE HRADEBNÍ 7

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 1022 ze dne 12. 10. 2020, kterým došlo k omezení možnosti ubytování na vysokoškolských kolejích, žádám studenty ubytované na koleji AMU na adrese Hradební 7 (dále jen „kolej“), aby zodpovědně uvážili své další setrvání na koleji.
Chtěl bych požádat všechny studenty, kteří mohou odjet domů, aby odjeli (s výjimkou těch, kteří nemají na území ČR jiné bydliště).

V případě, že existují závažné důvody (karanténa u váš či vaší rodiny, práce při zabezpečení chodu univerzity během nouzového stavu, dobrovolnictví) či je kolej pro vás bydlištěm (dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), je ubytování na koleji nadále umožněno ve shodě se sdělením Ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 13. 10. 2020.

Pokud se student rozhodne zůstat na koleji AMU, je nezbytné doručit prohlášení s vylíčením závažných důvodů na jeho straně, či prohlášení, že považuje kolej za své bydliště, tedy místo, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
Výše uvedené prohlášení je třeba doručit nejpozději do 15. 10.2020 do 18.00 hod. na kolej AMU na adrese Hradební 7 (elektronickou formou na adresu vedoucího zařízení Ing. Františka Petlacha frantisek.petlach@amu.cz).

Současně velmi apeluji na dodržování nejpřísnějších opatření proti šíření onemocnění v případě částečného zachování provozu koleje. V rámci těchto opatření dochází mimo jiného k uzavření společenských prostor koleje a k zákazu shlukování osob dle pravidel stanovených vládou ČR.

Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.

doc. Jan Hančil,
rektor AMU

 

13. října 2020