WORKSHOP: UMĚNÍ INTERPRETACE A TEORIE BYZANTSKÉ HUDBY

 

lektor: Marios Christou

Datum: 13. 5. 2023, učebna 2020

dopoledne: 10:00 – 12:00
odpoledne: 14:00 – 16:00

anotace

10:00 – 12:00 interaktivní přednáška
Po stručném úvodu, který seznámí účastníky se základními aspekty byzantské hudby (notace, teorie a periodizace), se přednáška zaměří na hudební rétoriku byzantské hudby. Na základě vybraných hudebních skladeb ukážeme, jakým způsobem byzantští skladatelé vyjadřovali konkrétní emoce, afekty, obrazy ale také filozofii ve svých skladbách. Přednáška je interaktivní, a proto je její nedílnou součástí nastudování a zpěv vybraných hudebních ukázek. Účast na sborovém zpěvu však není povinná, účastníci mohou sledovat přednášku i pasivně.

14:00 – 16:00 workshop, praktická část, sborový zpěv
Druhá část workshopu se zaměří přímo na nastudování vybraných skladeb, založeném na získaných poznatcích. Program: Troparion Kassianis – Sv. Kassia (9. stol.), Esperia z knihy Anastasimatarion aj.

Workshop probíhá ve spolupráci s mezinárodním festivalem pravoslavné hudby ARCHAION KALLOS  a je součástí modulové výuky přednášek hostů katedry skladby.

20. dubna 2023