ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ BAKALÁŘSKÉHO, MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIA AK. ROKU 2022/2023

 

Bakalářské a magisterské studium
Povinné zápisy do vyššího ročníků jsou stanoveny dle harmonogramu HAMU od 12. 9. do 15. 9. 2022 v 10 - 12 hod a  13 - 15 hod Před zápisem si prosím zkontrolujte splnění svého studijního plánu a zapsání hodnocení a zápočtů do KOSu, s sebou ISIC nebo občanský průkaz. O možnosti zápisu prostřednictvím KOSu jste byli informováni školním e-mailem. Bez řádného uzavření studijního plánu se nelze zapsat do vyššího ročníku.


Doktorské studium 
Povinné zápisy jsou stanoveny dle harmonogramu HAMU od 19. do 21. 9. 2022 v 10 - 12 hod. a 13 - 15.00 hod., s sebou ISIC nebo občanský průkaz.
 

1. září 2022