Návrhy na nové publikace

 

Nakladatelství AMU vydává odborné a studijní texty, notové materiály;

Návrh podává autor textu (stručná anotace, účel textu – vědecký, studijní apod.), pokud se jedná o pedagoga, vědeckého pracovníka nebo studenta HAMU doplněný vyjádřením vedoucího příslušné katedry; vhodné je poskytnout komisi text/materiál v tištěné nebo elektronické podobě; je třeba uvést kontakt na autora

Navrhovat k publikování je možné původní pedagogicky zaměřené texty, historické a teoretické práce, překlady, publikace not (ur-texty i soubory not pro praktické využití při výuce); zdařilé diplomové a disertační práce (výjimečně i bakalářské práce)

Návrhy se předávají předsedovi/předsedkyni ediční komise HAMU

Ediční komise informuje po projednání autora o přijetí/nepřijetí práce k publikaci, případně o dalším postupu

Kontakty:

dorota.gremlicova@hamu.cz

telefon: 234244194

.