Ediční plán HAMU 2017/2018

 

Adorno, Theodor: Filosofie nové hudby

Capko, Štefan: Divadelní maska

Červenka, František; Seidl, Jiří: Music for and with Bassoon 1700–1900

Dercsényiová, Lucie: disertační práce Tanec v díle Bohuslava Martinů

Dotlačilová, Petra: komentované překlady Noverrových Lettres a Angioliniho Lettere

Etlík, Milan (Smolík Jan, Mareš Vlastimil): Orchestrální studie pro klarinet

Gremlicová, D. (ed.): Jarmila Kröschlová. Tanec jako divadlo

Hlaváč, Jiří: Josef Suk (monografie)

Janeček, Karel: Foundations of modern harmony

Keglerová, Edita: Koncerty pro cembalo Jiřího Antonína Bendy

Novotný, Břetislav: Jak hrát na housle čistě

Očenášek, Frič: Varhany a jejich zvuk

Pokora, Miloš: Jan Kuhn (monografie)

Rataj, Trojan, Hořínka: Zvukoprostor, prostorozvuk – kolektivní monografie

Reindl, Tomáš: Úvod do rytmického systému indické klasické hudby

Rouček, Jaroslav: Chromatizace žesťových hudebních nástrojů v 1. polovině 19. století, nástroje opatřené klapkovým mechanismem. Disertační práce

Ryba, Jan Jakub: Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnímu (ed. Viktor Hruška)

Rybář, Jaroslav: Hudební režie a zvukový záznam

Vičar, Jan a kolektiv: Česká skladatelská generace sedmdesátých let 20. století v odstupu čtyř desetiletí

Wrońsky, Tadeusz: Problém houslové hry

Živá hudba 8

 

.