Výsledky zasedání 1. kola IP VGS 2017

Zápis ze zasedání výběrové komise Institucionální program-vnitřní grantová soutěž HAMU ze dne 13. 2. 2017

 

Přítomni: Ing. Diviš, MgA. Černohouzová (studentská komora AS HAMU), prof. PhDr. Havlík, doc. Janeček, CSc., prof. Mareš, Ing. Mikešová, PhDr. Radok Žádná, 
Omluveni: prof. Klánský

Program: 
1) Závěrečné zhodnocení projektů za rok 2016
2) Výběr projektů pro rok 2017 - 1. kolo

 

Ad 1) Závěrečné zhodnocení projektů za rok 2016

Bylo konstatováno, že vyúčtování všech projektů proběhlo dle pravidel. Závěrečné zprávy byly odevzdány včas a v odpovídající kvalitě.
Po projednání bylo vyúčtování a závěrečné zprávy projektů za rok 2016 schváleny výběrovou komisí.

Ad 2) Výběr projektů pro rok 2017 - 1. kolo

Podané žádosti byly projednány výběrovou komisí. Komise rozhodla o přidělení prostředků jednotlivým žádostem, celkový přehled je uveden v příloze č. 1 IP vnitřní grantová soutěž HAMU 2017. S případným dotazem se obraťte na příslušnou zodpovědnou pracovnici viz příloha. 
Veškeré přidělené prostředky byly rozděleny. Výběrová komise rozhodla, že v roce 2017 nebude vypsáno 2. kolo soutěže.

Ing. P. Diviš
tajemník HAMU


Rozhodnutí o přidělení prostředků jednotlivým projektům:


Attachments:

VGS.2017.HAMU.zapis.komise.13.2.pdf (255.9 KB)
Příloha_1_-_VGS.2017.HAMU.schvalene.zadosti.okruh.1.pdf (525.4 KB)
Příloha_2_-_VGS.2017.HAMU.schvalene.zadosti.okruh.2.pdf (674.1 KB)
Příloha_3_-_VGS.2017.HAMU.schvalene.zadosti.SP.pdf (234.0 KB).