Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 19. 11. 2019

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

v úterý 19. listopadu 2019 od 14 hod v Orchestrálním sále HAMU.

 

Program:

  1. Schválení navrženého programu
  2. Projednání a schválení podmínek přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu do všech studijních oborů HAMU pro akademický rok 2020/2021
  3. Rozdělení si rolí zpravodajců při projednávání akreditačních spisů – souvisí s podáváním žádostí o nové akreditace, platnost od akad. roku 2022/2023
  4. Nominace zástupců HAMU do vznikající Enviromentální komise AMU
  5. Různé a dotazy hostů
4. November 2019

.