Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 25. 5. 2020

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

v pondělí 25. května od 14 hod v Sále Martinů HAMU

Program:

 1. Kooptace nového člena AS HAMU
 2. Schválení navrženého programu
 3. Akreditační spis nového bakalářského studijního programu – Hudební teorie
 4. Podnět senátora M. Rataje - web HAMU
 5. Návrh rozpočtu fakulty na 2020
 6. Akreditační spisy dalších nových bakalářských studijních programů
 7. Přijímací řízení do studijních oborů a programů
 8. Složení disciplinární komise na další dvouleté období
 9. Výroční zpráva HAMU za 2019
 10. Změna na pozici vedoucího katedry
 11. Různé a dotazy hostů

 

22. May 2020

.