Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 24. 6. 2020

 

Vážení členové akademické obce HAMU,

 přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční

 

ve středu 24. června 2020 od 14 hod v Orchestrálním sále HAMU

 

Program:

1)           Schválení navrženého programu

2)           Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů na HAMU AR 2021/2022

3)           Výroční zpráva HAMU za 2019

4)           Návrh složení volební komise – volby do AS HAMU v listopadu

5)           Různé a dotazy hostů

11. June 2020

.